======== ĐĂNG NHẬP =========

Vòng thi trực tuyến của Hội thi "TÌM HIỂU DI CHÚC VÀ CÁC TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH" đã kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 27/09/2019.
Lưu ý:
- Thời gian thi chính thức: Bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 27/05/2019 và kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 27/06/2019.
- Ban tổ chức sẽ công bố danh sách thí sinh vào vòng 2 sau khi tổng hợp kết quả thi vòng 1.
- Thí sinh được thi tối đa 2 lần.
- Các ô đánh dấu (*) là các ô bắt buộc điền thông tin.
Chỉ nhập số, không nhập các ký tự khác